KIRKENÆR                    
Besøksadresse   Postadresse           Åpningstider
  mandag-fredag
Solørveien 1048    Postboks 93            1.sep - 14.mai
   9:00 - 15:30
2260 Kirkenær   2261 Kirkenær            15.mai - 31.aug    9:00 - 15:00

             
   
FLISA  
Besøks-/postadresse
 
     
  Åpningstider   mandag-fredag (torsdag)
Kaffegata 9          
  1.sep - 14.mai
   9:00 (10:00) - 15:30
2270 Flisa               15.mai - 31.aug
   9:00 (10:00) - 15:00 
                      
ELVERUM                    
Besøks-/postadresse
 
          Åpningstider
  mandag-fredag
Lundgaardvegen 13
 
          Hele året   10:00 - 15:00
2408 Elverum
 
         
   
                     
E-post
epost@gruesparebank.no
  Telefon 
  6294 9100
Swift
GRUENO21XXX
  Telefaks 
  6294 9101
Org.nr. 937 886 705