Innskytervalgte medlemmer
Valgt for
Frøydis Kjensmo  2016-18 
Guro Lingaas 2016-18
Per Håvard Tomterstad  2016-19 
Arne Rønaasen
2016-19
Erik Furulund
2016-19
Karen Hege Lonkemoen
2017-20
Mona Bjerke Moe
2018-21
Per Olav Kalnæs
2018-21
Terje Korsmo  2018-21
   
Innskytervalgte varamedlemmer
 
Anita Mellem 2018
Håvard Haugsbø 2018
Turid Bjerkestrand
2018
Guri Snapa  2018
   
Ansattvalgte medlemmer  
Jan Harald Salberg 2017-18
Per Arne Flisnes  2016-19
Wenche O. Gjermshus 2017-20
Eva S. Rolsdorph
2018-21
    
Ansattvalgt varamedlem   
Heidi Lindstad
2018
Pål Myrvang 2018
   
Kommunevalgte medlemmer   
Aleksandra Dukic
2016-19
Marit Aasthorp Figved
2016-19
Aasmund Aaseth
2016-19
   
Kommunevalgt varamedlem
 
Stein B. Langeland
2016-19