Innskytervalgte medlemmer
Valgt for
Per Håvard Tomterstad  2016-19 
Arne Rønaasen
2016-19
Erik Furulund
2016-19
Karen Hege Lonkemoen
2017-20
Per Olav Kalnæs
2018-21
Terje Korsmo  2018-21
Emilie Enger Mehl (suppleringsvalgt)  2018-21 
Ole Mathias Rønaasen 2019-22
Otto Sveen 2019-22
   
Innskytervalgte varamedlemmer
 
Anne Ingeborg Lilleåsen Nerstad 2019
Håvard Haugsbø 2019
Turid Bjerkestrand
2019
Guri Snapa  2019
   
Ansattvalgte medlemmer  
Per Arne Flisnes  2016-19
Wenche O. Gjermshus 2017-20
Eva S. Rolsdorph
2018-21
Tone Halvarsson 2019-22
    
Ansattvalgt varamedlem   
Peter Hansen 2019
Karl Einar Svor 2019
   
Kommunevalgte medlemmer   
Aleksandra Dukic
2016-19
Marit Aasthorp Figved
2016-19
Aasmund Aaseth
2016-19
   
Kommunevalgt varamedlem
 
Stein B. Langeland
2016-19