Kundevalgte medlemmer
Valgt for
Per Erik Gjedtjernet
2016
Karen Hege Lonkemoen
2016
Per Olav Kalnæs
2016-17
Terje Korsmo
2016-17
Olav Skyrud
2016-17
Frøydis Kjensmo
2016-18
Guro Lingaas
2016-18
Per Håvard Tomterstad
2016-19
Arne Rønaasen  2016-19 
Erik Furulund
2016-19
   
Kundevalgte varamedlemmer
 
Turid Bjerkestrand
2016 
Kari Skasberg Aasen
2016
Guri Snapa  2016
   
Ansattvalgte medlemmer  
Eva S. Rolsdorph
2016-17
Per Arne Flisnes
2016-19
    
Ansattvalgt varamedlem   
Wenche O. Gjermshus
2016
   
Kommunevalgte medlemmer   
Aleksandra Dukic
2016-19
Marit Aasthorp Figved
2016-19
Aasmund Aaseth
2016-19
   
Kommunevalgt varamedlem
 
Stein B. Langeland
2016-19