Deg og dine

Få hjelp ved sykdom eller skade på person, eller behov for behandling.

Personskade ved trafikkuhell, ulykke eller yrkesskade/yrkessykdom

Skademelding om hendelsen må sendes inn (skjemaet skrives ut, fylles inn og signeres).

Her finner du skademeldingsskjema:

Vi registrerer sak innen tre dager og tar kontakt med skadelidte.

Vi gjør oppmerksom på at skadesak kan gå over lang tid da endelig følger ofte ikke kan fastslås før flere år etter skade.

For innhenting av helseopplysninger vil vi ha behov for å be om fullmakt. 

Yrkesskade skal alltid meldes til NAV av arbeidsgiver (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende uten frivillig yrkesskadetrygd).

Utfylt skademelding legges ved når du logger inn og melder skade eller sendes per post til:

Eika Forsikring 
Postboks 332
2303 Hamar 

Personforsikring: barneforsikring, arbeidsuførhet, kritisk sykdom eller dødsfall

Ønsker du å melde krav under personforsikring ber vi deg kontakte oss på telefon: (+47) 22 87 63 40

Vi gir veiledning om videre saksbehandling og sender deg skademeldingsskjema. 

Helseforsikring

Vår samarbeidspartner Falck Helse kan hjelpe deg med: 

  • Medisinske tjenester
  • Fysikalske tjenester
  • Psykologbistand  
Ta kontakt her for å opprette sak

For andre spørsmål om din behandling:
Telefon: (+ 47) 21 89 75 35

Inntektsforsikring

Skadebehandling av forsikringssaker for Inntektsforsikring behandles av forsikringsselskapet AXA. 

Kontaktinformasjon AXA
Telefon: 800 37 500
E-post: clp.no.kundeservice@partners.axa

Trenger du hjelp?