Barneforsikring

Barna er noe av det mest dyrebare vi har. En barne- og ungdomsforsikring sikrer dem økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje.
  • Forsikringen koster kun 182 kr per måned
  • Dekker behandlingsutgifter ved alvorlig sykdom
  • Kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring
Kontakt meg om Barneforsikring

Om forsikringen

Gir utbetaling ved

Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke

  √  

Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler

Dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende

Utvalgte alvorlige sykdommer

 

Behov for langvarig pleie/omsorg

Dødsfall

Arbeidsuførhet

 

Behandlingsutgifter

 

Visste du at...

  • Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring fra barnet ditt har fylt tre måneder og inntil fylt 18 år. Forsikringen gjelder frem til fylte 26 år. 
  • Forsikringen gir dekning i tillegg til det man får fra folketrygden, og kan gi deg som forelder økonomisk mulighet til å tilpasse hverdagen for å være sammen med barnet ditt. 

Gode råd

Person og helse

Hva skjer med økonomien om helsen svikter? Med disse forsikringene trygger du deg og flokken din.