Er penger i ferd med å bli et abstrakt begrep for dem som vokser opp i en verden uten kontanter?
Til en viss grad, mener Beathe Berntsen, Markeds- og Produktsjef kort i Eika Kredittbank som leverer alle kortløsninger for Lokalbanken.

- Før fikk vi lommepenger i form av mynter og sedler. De brukte vi til å kjøpe oss noe godt på butikken, og fikk veksel tilbake. På den måten ble verdien av penger noe enkelt og konkret å forholde seg til, sier Berntsen.

Hun tror det er mulig også for dagens unge å lære verdien av kroner og øre, men at det nå krever mer av foreldrene.

- I dag betaler vi med kort, mobilen eller på nett. Dette er arenaer hvor barn ikke har adgang, og dermed lærer de seg heller ikke hvordan ting fungerer. Det er viktig at foreldre tar «pengepraten» med barna, og lar dem komme i gang med kortbetaling i trygge omgivelser, forklarer hun.

Juniorkort og Visa Online Ungdom

Lokalbanken tilbyr to bankkort for barn og unge. Juniorkortet for de under 13 år, og Visa Online Ungdom for de mellom 13 og 18 år.

- Disse kortene fungerer på samme måte som vanlige bankkort, men har sikkerhetselementer som gjør det tryggere for barn å bruke dem. Kortene kan brukes i butikk og minibank. Visa Online Ungdom er også tilpasset for å kunne brukes ved netthandle og i apper (f.eks. i Vipps). Det er heller ikke bilde og fødselsnummer på kortene, forklarer hun.

Juniorkortet – det trygge kortet for barn under 13 år

Visa Online Ungdom – for barn over 13 år

Bruk mobilbanken

Med bankkortene følger også tilgang til mobilbank, en nyttig funksjon med tanke på læring.

- I mobilbanken får barna en oversikt over hva de har brukt penger på, og hvor mye som er igjen på konto. Dermed ser de hvordan penger går inn og ut, og får et forhold til pengene sine, sier Berntsen, og trekker fram et par ekstra fordeler:

- Samtidig får du som forelder full oversikt over barnets kortbruk, og ikke minst mindre behov for kontanter.

Lærer seg økonomisk ansvar

Markeds- og Produktsjefen mener det er viktig at foreldre snakker med barna om kort- og pengebruk for at barna skal lære seg grunnleggende økonomisk mestring.
 
- Det gir barna en sunn plattform til senere i livet, og kan blant annet forhindre at de utvikler gjeldsproblemer. Snakk om kostnader ved kortbruk, hva pengene kan brukes til, og hva man skal gjør om man mister kortet. Og innfør lommepengeordning med arbeidsoppgaver allerede i tidlig skolealder. Da lærer barna at penger ikke kommer av seg selv, forklarer Berntsen.

De voksnes ansvar

Beathe Berntsen understreker at det til syvende og sist vil være foreldrenes ansvar å sørge for at barna lærer seg godt «kortvett».

- Når du velger å gi barnet ditt et bankkort, må du også sørge for at de lærer verdien av det. Dette krever øvelse, sier hun og utdyper:

- Logg dere inn i nettbank eller mobilbank sammen. Vis barnet saldoen på kontoen, og hvordan dette kan brukes i butikken ved å huske PIN-koden. Det er viktig at du er med barnet de første gangene hun eller han skal bruke det, understreker Berntsen.

7 tips til deg som har barn med bankkort:

  • Forklar barnet at kortet er privat og må oppbevares trygt og sikkert.
  • Vis barnet hvordan man kan sjekke saldoen, og forklar at kortet ikke er utømmelig.
  • PIN-koden må læres utenat, og skal ikke skrives ned på huskelapper.
  • PIN-koden er personlig og må ikke røpes for noen.
  • Vis barnet hvordan man betaler med kort. Det er viktig at barnet lærer å skjule PIN-koden ved inntasting.
  • Kontroller kontobevegelser.
  • Opprett egen sparekonto som du styrer, slik at ikke alle pengene går inn på barnets brukskonto.