Vi har behov for å oppdatere informasjon om ditt kundeforhold, da hvitvaskingsloven stiller strenge krav til oss som bank for ikke å bli utnyttet til hvitvasking og terrorfinansiering. Dette betyr at vi må innhente, vurdere og dokumentere informasjon om ALLE våre kunder. Vi må derfor be deg så snart som mulig og seinest innen 1.10. 2019 komme innom banken og fremvise passet ditt. Har du ikke pass må annen, gyldig legitimasjon fremvises.  I tillegg til ordinære åpningstider gjennomfører vi langåpent onsdag 18.9. til kl 20.00. Dette gjelder både på Flisa og på Kirkenær.