Grue Sparebank har ingen aksjonærer som ønsker størst mulig utbytte fra drifta, som følge av dette har vi gjennom årene delt ut mange millioner kroner til nærområdet. Formålet har vært å bidra til trivsel og utvikling i lokalsamfunnet, spesielt for barn og ungdom.

Søknadsfrist for årets gavetildeling: 3. april 2018.

Søknader for gavetildelinger kan leveres både digitalt og pr. post. Skjemaet kan du hente i banklokalene, eller så kan du laste ned søknadskjema her.