Valgt for 
Styreleder   Wenche Engen   2017
Nestleder   Bernt Snapa   2017
Medlem    Anita Madshus    2016-17
    Per Otto Sveen    2016-17
    Hanne Haukerud Rolsdorph   2017-18
Varamedlem   Jan Erik Bråten    2017
    Bjarne Korbøl   2017
Ansattes representant     Kari Nordset Birkely   2016-17
Ansattes vararepresentant   Eli Tomterstad   2017