Styret i Grue Sparebank besluttet på et ekstraordinært styremøte i går kveld å fremskynde endring i rentene på eksisterende lån fra 22. mai til 2. mai.
For innskudd vil endringsdatoen bli 21. mai.
Dette vil gå frem i renteendringsbrev til våre kunder.

Grue Sparebank besluttet 23. mars å sette renten på lån ned med inntil 0,85%

Vi har de siste dagene sagt at jobb nummer en er å hjelpe alle våre kunder som
har økonomiske utfordringer. Mesteparten av vår tid går nå med til å bistå både privatkunder og næringskunder med avdragsfrihet, refinansiering, personlig rådgivning og andre tilpasninger til den krevende situasjonen vi befinner oss i.

Vi ber om forståelse for denne prioritering, og jobber det vi kan med å tilfredsstille alle våre kunder sine henvendelser.

Har du spørsmål i forhold til din egen situasjon ber vi deg kontakte din rådgiver.