Grue Sparebank har besluttet å sette ned renten på lån og innskudd med inntil 0,40%. For nye lån vil renteendringen tre i kraft fra 18.mai, og for eksisterende lån fra 25.mai, forteller banksjef Hans Petter Gjeterud.

Norges Bank har for første gang i historien senket styringsrenten til null, og med de tidligere reduksjonene har vi nå de siste ukene kuttet utlånsrentene med inntil 1,25%.

Mange kunder har hatt behov for hjelp og god rådgivning i en utfordrende periode, og vårt primære fokus har vært å hjelpe disse.

Samtidig har lavere renter og avdragsfrihet, for de som har søkt om det, bidratt til å lette situasjonen for alle våre kunder, sier Gjeterud.

For innskudd så følger vi pålagte varslingsrutiner som er 8 uker, men når det gjelder utlån så avviker vi og endrer med virkning fra 25.mai. Dette for ytterligere å gjøre situasjonen mindre krevende for kundene våre.

Grue Sparebank skal være en trygg og god samarbeidspartner og tilby konkurransedyktige betingelser selv i en vanskelig tid, avslutter Gjeterud.

De nye rentesatsene finner du her.