Grue Sparebanks styre og leder for generalforsamlingen skal dele ut Grueprisen for 2018. Prisens formål er å støtte tiltak til fremme av næringsliv, kunst, kultur og miljø samt utdanning innen disse områder.

Prisen er på kr. 25.000 og gis fortrinnsvis til enkeltpersoner, men kan også gis til foreninger eller bedrifter som på en særlig måte har gjort seg fortjent med sin innsats til bygdas beste. Grueprisen har vært utdelt årlig siden 1983.

Begrunnede forslag til kandidater sendes senest 10.12.18 til:

Styreleder Hanne Haukerud Rolsdorph, Solørvegen 769, 2260 Kirkenær, eller på e-post: hanne.rolsdorph@givas.no

Utdelingen skjer under St.Hans feiringen på Kirkenær i 2019.