Har deres lag eller forening et prosjekt dere jobber med, hvor det trengs ekstra kapital? Vi deler ut gaver av fjorårets overskudd til allmennyttige formål og ønsker å bidra til å realisere gode prosjekter.
Søknadsskjema kan lastes ned her, eller du kan få det i våre avdeling på Kirkenær eller Flisa.
Søknadsfrist 31. mars.